Ultimate Sidebar
Browsing Category

在线学术档案数据库 : 外军国防科技报告

Metoder för reducerad träning vid Neuro-Evolution

Vid designande av artificiella nätverk (ANN) är en viktig fas att identifiera en bra topologi. Topologin har betydelse för hur väl ett ANN klara att klassificera tidigare osedd data och även hur väl ett ANN klarar av att klassificera generellt. Ett sätt att automatisera detta designarbete är att anv

Patienters upplevelser efter organtransplantation

Efterfrågan på organ att transplantera är större än tillgången och väntelistan för nya organ är lång världen över. En transplantation innebär både fysiska och psykiska påfrestningar för mottagaren. Sjuksköterskan kan hjälpa den organtransplanterade patienten med omvårdnadsåtgärder, stöd och råd om l

Friskvårdstimmen – ur arbetstagares perspektiv

Studien har genomförts med syfte att undersöka hur friskvårdstimmen upplevs ur arbetstagarens perspektiv. Studien gjordes inom olika yrkesområden inom både privat och offentliga sektorn. I dagens arbetsliv är vi i högre grad stillasittande än tidigare och därför har behovet av fysisk aktivitet ökat.

Measures of Freedom of Choice

This thesis studies the problem of measuring freedom of choice. It analyzes the concept of freedom of choice, discusses conditions that a measure should satisfy, and introduces a new class of measures that uniquely satisfy ten proposed conditions. The study uses a decision-theoretical model to repre

Materialhantering, Lean och den Industriella Byggprocessen : En fallstudie av materialhanteringen genom byggprocessen och hur ett förbättringsarbete med Lean som förändringsstrategi verkat över tid hos Moelven Byggmodul AB i Sandsjöfors

Large development efforts are undertaken in the construction sector, aiming to correct key problems including waste of resources in the construction process and, in comparison with other manufacturing industries, its poor increase in productivity. At the boundary between traditional construction and

Definitionerna av tillgång och skuld: Så påverkar de användarna och upprättarna av de finansiella rapporterna : - En studie om IASBs föreslagna förändring på definitionerna av tillgång och skuld

Organisationen International Accounting Standards Board (IASB) har ett pågående arbete

med att revidera Föreställningsramen. Studiens fokus ligger på att studera och analysera

IASBs förslag på nya definitioner av tillgång och skuld. Förslagen som IASB ger ut, ges i ett

så kallat Di